Assembler
Data Temat
2007-06-17 03:38 Pętla (LOOP, LOOPE, LOOPZ, LOOPNE, LOOPNZ, JCXZ)
2007-06-17 03:37 Operacje matematyczne
2007-06-17 03:35 Skok warunkowy CMP i JMP
2007-06-17 03:34 Podprocedury czyli instrukcje CALL i RET
2007-06-17 03:33 Instrukacja skoku bezwarunkowego JMP
2007-06-17 03:32 instrukacja OFFSET
2007-06-17 03:30 Instrukacja INT
2007-06-17 03:29 Uzywanie stosu
2007-06-17 03:28 Stos
2007-06-17 03:26 Instrukacja MOV
2007-06-17 03:24 Struktura programu w Assemblerze
2007-06-17 01:51 Ważne